Tag: โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วน ในเด็กส่งผลเสียต่อ สุขภาพ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

คุณทราบหรือไม่ว่าเด็กนั้นสามารถเป็น โรคอ้วน ได้ และโรคอ้วนนั้นยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในเด็กได้ด้วย ซึ่งกลายมาเป็นปัญหา สุขภาพ ที่สำคัญที่มีผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย ที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรง นิยามของคำว่าโรคอ้วนก็คือ ภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากกว่าปกติในจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และในปัจจุบันมีเด็กวัยเรียนที่มีโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง 1 เท่าตัว และโรคอ้วนยังส่งผลเสียต่อเด็กโดยสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในเด็กได้ ทำให้มีระบบหายใจที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการนอนกรนในเด็ก  ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกผิดปกติ เช่นมีอาการขาโก่ง และกระดูกเปราะหักง่าย อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงเสี่ยงการเป็นโรค ความดันโลหิตสูง ในเด็ก และเกิดความผิดปกติทางผิวหนังเช่น ผิวหนังมีสีน้ำตาลเข้มหรือมีสีดำ ที่บริเวณคอ ข้อพับ และรักแร้ และจะมีรอยแตกของผิวหนังที่บริเวณหน้าท้องเกิดขึ้น ที่บริเวณข้อพับอาจจะเกิดการเสียดสีจนกลายเป็นผื่นและเป็นแผลได้ และอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ เพราะอาจจะถูกล้อเลียนได้ ทำให้เด็กไม่อยากเข้าสังคม ขาดความกล้าแสดงออกได้ เว็บแนะนำสุขภาพ การแก้ปัญหา โรคอ้วน สำหรับเด็กเพื่อให้ สุขภาพ กลับมาแข็งแรง วิธีการแก้ปัญหา โรคอ้วน นั้นต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองและครอบครัว ต่างต้องช่วยกันเพื่อให้เด็กกลับมามี สุขภาพ ดีทั้งร่างกายและจิตใจอีกครั้งหนึ่ง ควรจะปรับลดอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง รวมถึงของรับประทานที่มีรสหวานต่าง ๆ ลดการดื่มน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว หันมาดื่มน้ำเปล่าหรือนม และขนมที่มีประโยชน์แทน หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด บริโภคอาหารประเภทอื่นแทน […]

โรคอ้วนในเด็ก ภัยร้ายที่คุณคราดไม่ถึง

โรคอ้วนในเด็ก รู้สึกคล้ายกันไหมว่า ทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนมักจะพบเด็กอ้วนหรือไม่ก็วัยรุ่นอ้วนมากขึ้นทุกที มีเด็กประถมต้นบางคนที่ส่วนสูงยังไม่ถึง 120 ซม. หนักตั้ง 40 กก.เลยทีเดียว และวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งก็มีรอบเอวและรอบพุงที่มากเกินพิกัดด้วย             น่าสังเกตว่าเกือบสองทศวรรษมาแล้วที่เมืองไทยเราพบปัญหาเด็กอ้วน  เช่นงานวิจัยเรื่องหนึ่งของ ณฐกร  ชินศรีวงศ์กูล เพื่อหาคำตอบในกลุ่มเด็กประถมปีที่ 6 สังกัดสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ 58 แห่ง จำนวน 397 รายที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน (เด็กอ้วน) เมื่อปี 2544 ซึ่งประเด็นที่ค้นพบก็คือ เด็กชายอ้วนกว่าเด็กหญิง เพราะกินอาหารที่ให้พลังงานสูงกว่า ขณะที่เด็กหญิงห่วงภาพลักษณ์มากกว่า โดยที่ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้อยู่ในวัย 11 ปี ซึ่งจากผลการศึกษาของต่างชาติ ถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็กปกติถึง 6.3 เท่าทีเดียว             ส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กอ้วน มีดังต่อไปนี้ เด็กกินอาหารมากในมื้อเย็นหลัง 18.00 น. แถมยังมีกลุ่มที่กินอาหารมากกว่าสามมื้อในหนึ่งวันถึงร้อยละ 81.6 เด็กมีความรู้เรื่องโภชนาการในระดับ “พอใช้” เท่านั้น จึงทำให้มีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่เหมาะสม เด็กอ้วนเพราะคิดว่า “คนอ้วนคือคนที่อยู่ดีกินดี” ซึ่งมีจำนวนมากถึงร้อยละ 93.9 ในขณะที่ร้อยละ 70.5 […]

Back To Top