Tag: โรคทางจิตเวช

โรคซึมเศร้า เรารู้จักโรคนี้ดีแค่ไหน และรู้จักอย่างถูกต้องจริงหรือไม่ด้วย?

     คือโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันผู้คนเป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ  ที่สำคัญหลายคนเป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัว  คิดว่าเป็นเพียงอาการคิดมากหรือเครียดกับการดำเนินชีวิตเท่านั้นครับประเภทหลักๆ ของ โรคซึมเศร้า 1.โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียว  (มีอาการซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว) 2.โรคซึมเศร้าแบบ  2  ขั้ว  หรือไบโพลาร์  (มีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ มากกว่าคนปกติ  จนส่งผลเสียในการดำเนินชีวิต) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ –  การมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล –  เหตุการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก  เช่น  การสูญเสียคนที่ตนรักไปทั้งจากเป็นหรือจากตาย  การถูกฟ้องล้มละลายหรือทำธุรกิจแล้วขาดทุนย่อยยับ –  พันธุกรรม  เช่น  มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ –  การเลี้ยงดูของครอบครัว  รวมถึงสภาพแวดล้อมตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ –  พื้นฐานนิสัยใจคอ  เช่น  เป็นคนคิดมาก  เคร่งเครียด  มองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ลบ  อ่อนไหวง่าย –  อิทธิพลของคนรอบข้าง โรคซึมเศร้ากับภาวะอารมณ์เศร้า  ต่างกันอย่างไร?      ขึ้นชื่อว่า “โรค” แล้วย่อมแสดงถึงความผิดปกติทางการแพทย์  และมีความรุนแรงกว่าคำว่า “ภาวะ” ครับ  เนื่องจากโรคซึมเศร้าเมื่อเป็นแล้วจะกินเวลายาวนาน  และไม่มีทีท่าว่าจะหายหรือดีขึ้นด้วย  ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด  รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ […]

Back To Top