Tag: อาการโรคซึมเศร้า

อาการโรคซึมเศร้า เป็นอย่างไร แล้วตัวเราเข้าข่ายโรคนี้อยู่หรือไม่นะ?

อาการโรคซึมเศร้า  เช็กซะว่าเรามีไหม? คุณสามารถสังเกต อาการโรคซึมเศร้า เบื้องต้นของตนเอง  รวมถึงคนใกล้ชิดว่าเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่  ซึ่งหากมีอาการที่กล่าว  5  ประการขึ้นไป  ติดต่อกันประมาณ  2  สัปดาห์ขึ้นไป  ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว          1.  มีอารมณ์ซึมเศร้าหดหู่  (ในผู้ป่วยวัยรุ่นอาจมีอาการหงุดหงิดและโมโหง่าย)  2.  มีความเบื่อหน่ายหรือหมดความสนใจในสิ่งที่ตนเคยสนใจ  หรือในสิ่งที่เคยทำให้ตนมีความสุข 3.  รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง  รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า 4.  พูดช้าลง  การทำสิ่งต่างๆ ช้าลง 5.  ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ  เหน็ดเหนื่อยง่ายกว่าปกติ    6.  ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ  ใจลอยเป็นประจำ  หรือรู้สึกลังเลไปหมด 7.  มีความกระวนกระวายใจ  อาจแสดงออกมาด้วยอาการไม่อยู่นิ่งได้  8.  เบื่ออาหาร  กินอาหารได้น้อยลง  บางคนอาจน้ำหนักลดจนผิดสังเกต  แต่บางคนก็อาจกินอาหารมากขึ้นจนน้ำหนักเพิ่มได้ 9.  นอนไม่หลับ  นอนหลับยาก  หรือหลับๆ ตื่นๆ 10.  โรคซึมเศร้านี้อาจส่งผลเสียต่อการเรียนหรือการทำงานอย่างเห็นได้ชัด  (ซึ่งปกติไม่เป็นเช่นนี้)  ได้แก่ อาการโรคซึมเศร้า สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ของเรา –  มาเรียนหรือมาทำงานสายเป็นประจำ […]

Back To Top