Tag: สุขภาพไม่ดี

มี อารมณ์โกรธ บ่อยๆก็ทำให้เป็นโรคได้นะ

อารมณ์โกรธ ในชีวิตประจำวันของเราอารมณ์ของเราในทุกเวลานั้นก็มีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ ใจเย็น อารมณ์ดี ครุ่นคิด ตกใจ แต่รู้ไหมว่าการที่เรามีอารมณ์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตาม ก็สามารถทำให้เราเกิดโรคได้เช่นเดียวกัน และหลายคงรู้อยู่แล้วอยู่แล้วว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธ เสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงได้ อารมณ์โกรธนั้นมักทำให้เรารู้สึกแย่ และถ้าหากว่าเรามีอารมณ์โกรธบ่อย และไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอารมณ์เสียมา คุณต้องควบคุมอารมณ์โกรธของคุณให้ได้           เมื่อมีอารมณ์โกรธหัวใจเราก็จะเต้นแรงรวมถึงอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะสูงขึ้นคนที่หงุดหงิดก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนที่หงุดหงิดนั้นเราจะรู้สึกว่าหัวของเรานั้นจะอุ่น ๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในร่างกายของเรานี่แหละที่ทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงตับถูกเผาผลาญและทำให้เรามีอาการปวดสีข้างนั้นก็มาจากการที่อุณหภูมิในร่างกายนั้นสูงขึ้น นอกจากอาการปวดสีข้างที่เกิดจากการเผาผลาญเลือดภายในตับแล้ว การที่เลือกถูกเผาผลาญยังทำให้เราหน้าแดงอีกด้วยมันจึงเป็นหลายครั้ง ที่เวลาโกรธหน้าเราจะแดงมากขึ้นก็เพราะคุณภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นและเลือดของเราถูกเผาผลาญออกไป  ตับถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายดังนั้นการที่เรานั้นสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของเราได้ก็จะสามารถช่วยบำรุงตับของเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงการเผาผลาญของเลือดยังจะลดลงและอุณหภูมิในร่างกายก็จะไม่สูงจนเกินไปด้วย เห็นไหมครับว่าแค่เรามีอารมณ์โกรธเราก็สามารถทำร้ายร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวแล้วดังนั้นการฝึกควบคุมอารมณ์ทีละนิดก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน แล้วเราต้องหัดเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลเสียต่อร่างกาย เพราะนอกจากความโกรธหรืออารมณ์โกรธนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราอีกด้วย  ในชีวิตประจำวันของเราอารมณ์ของเราในทุกเวลานั้นก็มีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ ใจเย็น อารมณ์ดี ครุ่นคิด ตกใจ แต่รู้ไหมว่าการที่เรามีอารมณ์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามก็สามารถทำให้เราเกิดโรคได้เช่นเดียวกัน และหลายคงรู้อยู่แล้วอยู่แล้วว่าอารมณที่ไม่ดีเช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธนั้นมักทำให้เรารู้สึกแย่ และถ้าหากว่าเรามีอารมณ์โกรธบ่อย และไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอารมณ์เสียมา คุณต้องควบคุมอารมณ์โกรธของคุณให้ได้           เมื่อมีอารมณ์โกรธหัวใจเราก็จะเต้นแรงรวมถึงอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะสูงขึ้นคนที่หงุดหงิดก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตอนที่หงุดหงิดนั้นเราจะรู้สึกว่าหัวของเรานั้นจะอุ่น ๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในร่างกายของเรานี่แหละที่ทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงตับถูกเผาผลาญและทำให้เรามีอาการปวดสีข้างนั้นก็มาจากการที่อุณหภูมิในร่างกายนั้นสูงขึ้น นอกจากอาการปวดสีข้างที่เกิดจากการเผาผลาญเลือดภายในตับแล้ว การที่เลือกถูกเผาผลาญยังทำให้เราหน้าแดงอีกด้วยมันจึงเป็นหลายครั้ง ที่เวลาโกรธหน้าเราจะแดงมากขึ้นก็เพราะคุณภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นและเลือดของเราถูกเผาผลาญออกไป  ตับถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายดังนั้นการที่เรานั้นสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของเราได้ก็จะสามารถช่วยบำรุงตับของเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงการเผาผลาญของเลือดยังจะลดลงและอุณหภูมิในร่างกายก็จะไม่สูงจนเกินไปด้วย เห็นไหมครับว่าแค่เรามีอารมณ์โกรธเราก็สามารถทำร้ายร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวแล้วดังนั้นการฝึกควบคุมอารมณ์ทีละนิดก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน แล้วเราต้องหัดเป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลเสียต่อร่างกาย เพราะนอกจากความโกรธหรืออารมณ์โกรธนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราอีกด้วย  ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ หรือบทความ

Back To Top