Tag: วิธีดูแลผู้สูงอายุ

วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดี โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน

วิธีดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนปูชนียบุคคล ที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นผู้ที่มีความต้องการให้เอาใจใส่ดูแลมากกว่าคนในช่วงวัยอื่น ๆ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีความเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดี กับกิจกรรมประจำวัน การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 1. การดูแลเรื่องอาหารการกิน ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการอาหารประเภทให้พลังงานที่ลดลง แต่ก็ยังต้องการสารอาหารที่จำเป็นอยู่ ดังนั้นอาหารประเภทไขมัน เนื้อสัตว์ และคาร์โบไฮเดรตจึงต้องลดลง เนื้อสัตว์ที่ได้รับควรเป็นประเภทที่ย่อยง่าย เช่นเนื้อปลา อาหารที่จำเป็นควรเป็นประเภทผัก และถั่วต่าง ๆ และผลไม้ที่ไม่หวานจัด ซึ่งถ้าเป็นอาหารประเภทเส้นใยได้ก็จะดีกว่า เพราะช่วยในการขับถ่ายได้ดีกว่า 2. การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเกิคความคล่องตัว และคงความแข็งแรงไว้ตามสมควร การออกกำลังกายทำให้การทรงนตัวของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยดี 3. ส่วนทางด้านสุขอนามัย ต้องพยายามลด เลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือการทำพฤติกรรมการเสี่ยงต่าง ๆ โดยต้องหมั่นสังเกตอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และการขับถ่ายให้เป็นปกติอยู่เสมอ ถ้าสามารถให้แพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีได้ทุกปีก็จะเป็นการดีมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป 4. […]

Back To Top