Tag: วัคซีน

วัคซีนป้องกันโรค ที่ผู้ใหญ่ควรฉีดด้วยมลพิษทางอากาศและโรคระบาด

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศและโรคระบาดมากมายที่แฝงตัวมากับธรรมชาติ ซึ่งหลายคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานทุกวันเช้ายันค่ำจนลืมใส่ใจสุขภาพของตนเอง เมื่อถึงเวลาล้มป่วยร่างกายมักจะทรุดโทรมลงอย่างหนัก ซึ่งแพทย์หลายคนแนะนำให้วัยผู้ใหญ่หันมาฉีด วัคซีนป้องกันโรค มากขึ้นทว่าด้วยวัคซีนต่าง ๆ มีราคาแพงรวมไปถึงไม่ทราบว่าควรฉีดวัคซีนชนิดใด โดยในบทความนี้จะรวบรวม 3 วัคซีนป้องกันโรค ที่จำเป็นมาบอกต่อทุกคน ดังนี้ในบทความเว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่จะพบได้ทุกเพศทุกวัยและมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวต่อปีเป็นจำนวนมาก ด้วยอาการของโรคจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาหลายคนจึงชะล่าใจ ทว่าเมื่อปล่อยให้ไข้หวัดใหญ่ลุกลามไปมาก ๆ จะส่งผลต่อชีวิตได้ ดังนั้นแพทย์ได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่มีโรคประจำตัวควรรับวัคซีนทุก ๆ ปี วัคซีนโรคปอดอักเสบ การเป็นโรคปอดอักเสบจะเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียที่มีชื่อว่า “นิวโมคอคคัส” โรคดังกล่าวจะพบมากในเด็กน้อย ๆ ทว่าเด็กแรกเกิดทางโรงพยาบาลจะมีการฉีดวัคซีนให้อยู่แล้วแต่สำหรับวัยทำงานหรือวัยสูงอายุจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันไว้ก่อน เนื่องจากอันตรายของโรคปลอดอักเสบมักจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำควรได้รับวัคซีนปีละ 1 ครั้ง วัคซีนป้องกันโรค ทั้ง 3 ที่กล่าวมานั้นราคาจะไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน  เป็นวัคซีนป้องกันโรคที่วัยผู้ใหญ่ควรฉีดมาก ๆ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจะลดน้อยลง การฉีดวัคซีนกันโรคดังกล่าวไว้ย่อมดีกว่าการตามรักษาภายหลังแถมค่ารักษาพยาบาลแพงขั้นสุด กรฉีดวัคซีนบาททะยัก คอตีบ ไอกรนจะเป็นการรวมฉีดใน 1 เข็ม ควรฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้ง […]

Back To Top