Tag: ระบบหายใจ

การออกกำลังกาย ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน

การมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว การออกกำลังกาย ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน โดย การออกกำลังกาย นั้นสามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่เขาบอกกันว่า แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายที่ถูกวิธี เพื่อให้เราได้รูปร่างดั่งใจหรือเพื่อให้ตรงกับสภาพร่างกายของเรานั้นแตกต่างออกไป เพราะต้องคำนึงถึงชนิดของกิจกรรมที่เราออกกำลังกาย รวมถึงระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความเข้มข้นในการออกกังกาย และความถี่ โดยมีหลักการที่น่าสนใจดังนี้ 4 หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีในเว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ 1. แอโรบิค (Aerobic exercise) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ระบบหัวใจแข็งแรง และระบบหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้นควรทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 – 5 วัน ครั้งละ 30 นาทีการออกกำลังกายแบบแอโรบิค รวมไปถึงการวิ่ง การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือการคาร์ดิโอต่าง ๆ 2. ฝึกกล้ามเนื้อ (Strength training) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี กล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญในร่างกายที่ช่วยในการเผาผลาญไขมัน และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเราอายุมากขึ้น ดังนั้นการสร้างเสริมกล้ามเนื้อก็เป็นจำเป็นเช่นกัน การสร้างกล้ามเนื้อสามารถทำได้โดยการยกน้ำหนักหรือบอดี้เวท ควรออกอาทิตย์ละสองครั้ง ควรทำเป็นเซ็ต (4-8 […]

Back To Top