Tag: ภัยร้าย

โรคอ้วนในเด็ก ภัยร้ายที่คุณคราดไม่ถึง

โรคอ้วนในเด็ก รู้สึกคล้ายกันไหมว่า ทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนมักจะพบเด็กอ้วนหรือไม่ก็วัยรุ่นอ้วนมากขึ้นทุกที มีเด็กประถมต้นบางคนที่ส่วนสูงยังไม่ถึง 120 ซม. หนักตั้ง 40 กก.เลยทีเดียว และวัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งก็มีรอบเอวและรอบพุงที่มากเกินพิกัดด้วย             น่าสังเกตว่าเกือบสองทศวรรษมาแล้วที่เมืองไทยเราพบปัญหาเด็กอ้วน  เช่นงานวิจัยเรื่องหนึ่งของ ณฐกร  ชินศรีวงศ์กูล เพื่อหาคำตอบในกลุ่มเด็กประถมปีที่ 6 สังกัดสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ 58 แห่ง จำนวน 397 รายที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน (เด็กอ้วน) เมื่อปี 2544 ซึ่งประเด็นที่ค้นพบก็คือ เด็กชายอ้วนกว่าเด็กหญิง เพราะกินอาหารที่ให้พลังงานสูงกว่า ขณะที่เด็กหญิงห่วงภาพลักษณ์มากกว่า โดยที่ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้อยู่ในวัย 11 ปี ซึ่งจากผลการศึกษาของต่างชาติ ถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็กปกติถึง 6.3 เท่าทีเดียว             ส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กอ้วน มีดังต่อไปนี้ เด็กกินอาหารมากในมื้อเย็นหลัง 18.00 น. แถมยังมีกลุ่มที่กินอาหารมากกว่าสามมื้อในหนึ่งวันถึงร้อยละ 81.6 เด็กมีความรู้เรื่องโภชนาการในระดับ “พอใช้” เท่านั้น จึงทำให้มีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่เหมาะสม เด็กอ้วนเพราะคิดว่า “คนอ้วนคือคนที่อยู่ดีกินดี” ซึ่งมีจำนวนมากถึงร้อยละ 93.9 ในขณะที่ร้อยละ 70.5 […]

Back To Top