Tag: ปลาร้า

ปลาร้า เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ปลาร้า นั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย และผู้คนส่วนใหญ่ก็นิยมนำมารับประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นของทางภาคอีสานที่มักจะมีการใส่ปลาร้าเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร แต่ทั้งนี้ปลาร้าที่นำมาใส่ในอาหารนั้นมักจะไม่มีการทำให้สุกก่อนการรับประทานเพื่อคงรสชาติไว้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการรับประทานปลาร้าจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรค รับประทาน ปลาร้า ที่ยังไม่ผ่านการทำให้สุก เสี่ยงต่อการเกิดโรคใดบ้าง             การรับประทานปลาร้าที่ยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ทำให้ผู้ที่เป็นนั้นมีอาการจุก ท้องอืด ถ่ายเหลว ตับโตผิดปกติ มีไข้เล็กน้อย ทั้งนี้สาเหตุมาจากพยาธิใบไม้นั้นหากเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วจะอาศัยอยู่ที่ท่อน้ำดี ทำให้ท่อน้ำดีเกิดอาการอุดตัน และส่งผลกระทบอื่น ๆต่อร่างกาย จนร้ายแรงที่สุดอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ท่อน้ำดีได้ ปลาร้าหากยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นจึงเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่อันตรายเป็นอย่างมาก             การรับประทานปลาร้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หากยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นการรับประทานปลาร้าเป็นประจำหรือบ่อยครั้งจะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการเหน็บชาขึ้นได้ เพราะปลาร้านั้นเป็นอาหารที่เข้าไปทำลายวิตามิน B1 ที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งวิตามิน B1 นั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยไม่ให้เกิดอาการเหน็บชาต่าง ๆ ทั้งนี้หากมีการรับประทานปลาร้าเป็นประจำ และมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออาการเหน็บชาบ่อยครั้ง ควรที่จะหยุดการรับประทานทันที และหันมารับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างวิตามิน B1 ให้กับร่างกายเพื่อช่วยลดอาการเหน็บชาที่เกิดขึ้น ปลาร้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เพราะในปลาร้านั้นมีโซเดียมในปริมาณที่สูงเป็นอย่างมาก หากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเป็นประจำ จะส่งผลทำให้ระบบไตทำงานหนักมากกว่าปกติ การรับประทานปลาร้าจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากผู้ที่ต้องการรับประทานปลาร้า ควรที่จะนำไปประกอบอาหารให้สุกก่อนการนำมารับประทานเพื่อให้ปลอดภัยจากการเกิดโรคต่าง ๆ และไม่ควรที่จะรับประทานบ่อยครั้ง เพราะปลาร้ามีปริมาณโซเดียมที่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ #วิธีลดน้ำหนัก #โรคภัยไข้เจ็บ

Back To Top