Tag: ประโยชน์ของการดื่มเบียร์

ประโยชน์ของการดื่มเบียร์ ที่คุณยังไม่ทราบ

เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในคนหมู่มาก รสชาติขมเล็กน้อยเป็นรสชาติที่นักดื่มแต่ละคนชื่นชอบ เนื่องจากเบียร์มีหลายประเภท ประโยชน์ของการดื่มเบียร์ ที่คุณยังไม่ทราบหลายคนคงรู้กันดีว่าการดื่มเบียร์จะช่วยเราให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดแต่ความเป็นจริงแล้วการดื่มเบียร์ให้ได้ประโยชน์กว่าที่หลาย ๆ คนรู้จัก ซึ่งต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งประโยชน์ของการดื่มเบียร์ที่คุณยังไม่ทราบ ว่ามีผลดีต่อร่างกายเทื่อได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์ จากการวิจัยหลาย ๆ บทความได้พบว่าการดื่มเบียร์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งถ้ารู้จักดื่มในปริมาณที่เหมาะสมทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชนิด อีกทั้งมีทั้งวิตามิน เกลือแร่ ช่วยในเรื่องการเส้นประสาทและช่วยในเรื่องของระบบสมอง ประโยชน์ของการดื่มเบียร์อย่างแรกคือช่วยในเรื่องของป้องอาการเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ มีผลการทดลองได้ ทดลองใครคนดื่มเบียร์ในปริมาณ 1 ลิตรต่อวัน ซึ่งผลที่ดึคือคนที่ดื่มเบียร์มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ได้ดื่มถึง 42% เนื่องจากในเบียร์มีสารโพลีฟีนอล เมื่อได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยปกป้องหัวใจได้ ประโยชน์ของการดื่มเบียร์อย่างที่สองคือช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง การดื่มเบียร์สามารถช่วยในเรื่องของกระดูกเพราะจะทําให้กระดูกหนาขึ้นเนื่องจากเบียร์มีปริมาณของซิลิกอนสูง ช่วยในการเสริมสร้างกระดูก ประโยชน์ของการดื่มเบียร์อย่างที่สามคือมีไฟเบอร์สูงโดยไฟเบอร์จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารให้มีความรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้น จะสังเกตได้ว่าถ้าเราดื่มเบียร์ในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้เกิดอาการแน่นท้อง ประโยชน์ของการดื่มเบียร์อย่างที่สี่คือช่วยลดการเกิดนิ่วในไต จากการวิจัยของประเทศฟินแลนด์ การดื่มเบียร์สามารถลดนิ่วในไตได้เนื่องจากเมื่อเราดื่มเบียร์ร่างกายจะขับน้ําได้มากกว่าการดื่มน้ําเปล่าธรรมดา เมื่อร่างกายขับน้ําออกมากทําให้ไปลดในส่วนของแคลเซียมในระบบไต ซึ่งแคลเซียมในระบบไตคือสาเหตุของนิ่วในไต ข้อมูลของประโยชน์ของการดื่มเบียร์ที่แอดได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเพียงประเด็นหลัก ๆ ซึ่งประโยชน์ของการดื่มเบียร์มีมากมายและการดื่มเบียร์เพื่อสุขภาพที่แท้จริงต้องดื่มตามปริมาณที่เหมาะสมถึงจะช่วยในเรื่องการระบบในร่างกาย ถ้าดื่มในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เพื่อนๆสามารถดูบทความอื่นๆได้ #เว็บแนะนําข้อมูลสุขภาพอันดับหนึ่ง

Back To Top