Tag: ทำร้ายร่างกาย

เมื่อ ครอบครัว ไม่ใช่ที่พึ่งทางใจอีกต่อไป

ครอบครัว เป็นสิ่งที่อบอุ่น มีความรักใคร่กลมเกลียว รู้สึกดีเสมอเมื่ออยู่กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต่างทำหน้าที่ของตนเองได้ดี เรามักจะมีความสุข สนุกสนานเมื่อได้ทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัว แต่ในบางครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นเลย เพราะครอบครัวของพวกเขาไม่ใช่ที่พึ่งทางกายและใจเลย ครอบครัว ที่รักไม่ใช่ที่พึ่งทางใจอีกต่อไป วิธีการการแก้คือ ? บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวการทำร้ายร่างกาย การกักขัง ขู่เข็ญ หรือแม่กระทั่งข่มขืนกันในครอบครัว เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รับข่าวสารรู้สึกสงสาร เห็นใจ และสาปแช่งผู้ที่กระทำ ซึ่งปัญหานี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป แต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและผิดอย่างมาก เพราะครอบครัวควรจะต้องเป็นที่พึ่งทางกายและจิตใจให้แก่เราเสมอ โดยปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความเครียดสะสม อาการทางจิต โรคต่างๆรุมเร้า ความเก็บกด อาฆาตแค้น เป็นต้น เรามักจะเห็นบ่อยๆในครอบครัวที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน การครอบครองอาวุธ หรือแม้กระทั่งการหย่าร้างของพ่อแม่ มันจึงทำให้เกิดความแตกแยกกันในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยแนวทางการแก้ไขมีดังนี้ ให้ความรักสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ลูกมีสายใยที่เชื่อมต่อกันก็คือความรัก ซึ่งมันคือพื้นฐานของคำว่าครอบครัว หากมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น เราลองใช้หัวใจในการเชื่อมโยงถึงกันและกัน เพื่อเพิ่มทั้งความอบอุ่นและทำให้ครอบครัวมีความสุขอีกด้วย  ควบคุมอารมณ์ของตนเอง บางครั้งคนเราก็ไปเจอเหตุการณ์ร้ายๆมา จนเกิดความเครียด ความกดดันต่างๆ จนกลับมาถึงบ้านก็ระเบิดอารมณ์ใส่คนในครอบครัว ซึ่งมิควรที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดของตัวเราเองเลย ดังนั้นเราควรที่จะควบคุมและมีวิธีที่จัดการกับอารมณ์ต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระเบิดอารมณ์ใส่คนในครอบครัว ไม่ทำร้ายร่างกัน […]

Back To Top