Tag: ความโศกเศร้า

ความโศกเศร้า จากการสูญเสีย ที่เป็นสาเหตุทำให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าได้!

     มนุษย์ทุกคนย่อมต้องเคยเจอ ความโศกเศร้า จากการสูญเสียมาแล้วทั้งนั้น  จะรุนแรงหรือเล็กน้อย  หรือจะกี่ครั้งก็ว่ากันไป  แต่ใช่ว่าทุกคนจะเอาอยู่  ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวได้ครับ ความโศกเศร้า จากการสูญเสียคืออะไร?      คือการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์เรา  ที่เมื่อผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสักระยะแล้ว  วันหนึ่งที่ต้องสูญเสีย  ไม่ได้ชื่นชมหรือครอบครองอีกต่อไป  ก็นำไปสู่ความโศกเศร้าเสียใจ  หดหู่ใจ  เครียด  และอาจรู้สึกว่าชีวิตของตนไร้ค่า  ไร้จุดหมายอีกต่อไป  พูดง่ายๆ ว่าเสียศูนย์นั่นเอง… ระยะของความโศกเศร้าจากการสูญเสียทั้งหมด  5  ระยะ ระยะที่  1  การปฏิเสธ       ซึ่งเป็นการปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับความจริง  เป็นการตอบสนองในทันทีเมื่อรู้สึกช็อกหรือสะเทือนใจอย่างรุนแรง  หลายคนอาจมีอาการเช่นนี้เพื่อปกป้องตัวเองจากความสูญเสีย ระยะที่  2  ความโกรธ       บางคนอาจกล่าวโทษสิ่งต่างๆ ว่าเป็นสาเหตุทำให้ต้องสูญเสีย  ซึ่งความโกรธนี้อาจนำไปสู่ความคิดทำร้ายตัวเองหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายได้ครับ ระยะที่  3  การต่อรอง       เป็นการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดอย่างหนึ่ง  เพื่อทำให้ตัวเองสามารถกลับมาควบคุมสิ่งต่างๆ ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ระยะที่  4  ภาวะซึมเศร้า      เมื่อเกิดความเศร้าแล้วก็จะมีการแสดงออกซึ่งความรู้สึกในรูปแบบต่างๆ ออกมา  เช่น  กรีดร้อง  ร้องไห้ฟูมฟาย […]

Back To Top