Tag: ข้างขวา

อาการปวดท้องข้างขวา เกิดจากสาเหตุใด

อาการปวดท้อง นั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่หากมีอาการปวดท้องข้างขวานั้นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งใดก็ตามนั่นอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่กำลังบอกถึงโรคที่กำลังเป็นอยู่ได้ บทความสุขภาพนี้จึงจะมาให้ความรู้ของอาการปวดท้องข้างขวานั้นว่าเกิดขึ้นในตำแหน่งใดเป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย อาการปวดท้อง ข้างขวาเป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย หากมีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนซึ่งอยู่ติดกับชายโครง ในบางรายอาจมีอาการปวดหลังร่วมด้วย ซึ่งหากมีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนเพียงอย่างเดียวอาจเป็นสัญญาณของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับ และถุงน้ำดี เมื่อกดลงไปบริเวณนั้นจะมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่หากมีอาการปวดหลังร่วมด้วยนั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคตับอ่อนอักเสบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ที่มีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนนั้นไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจ ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที และงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากรู้สึกปวดเสียดท้องข้างขวาบริเวณด้านล่างที่ตำแหน่งสะดือไปจนถึงท้องน้อย นั่นอาจเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบ คุณควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดทันที ไม่ควรปล่อยไว้เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ แต่หากอาการปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนั้นเป็นอาการปวดแบบมวนท้อง จะเป็นอาการของโรคลำไส้อักเสบแทน ทั้งนี้หากมีอาการปวดมาก หรือไม่แน่ใจว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ ควรที่จะตรวจโดยตรงกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด             อาการปวดเกร็งท้องข้างขวาบริเวณท้องน้อย มีอาการปวดมากจนรู้สึกมาถึงบริเวณช่วงต้นขา จะเป็นสัญญาณของการบอกโรคที่เกี่ยวข้องกับกรวยไต แต่หากเกิดขึ้นในผู้หญิงจะมีอาการปวดท้องข้างขวาเช่นเดียวกัน แต่มีตกขาวที่ออกมามากกว่าปกติ และมีไข้สูง นั่นเป็นอาการของปีกมดลูกอักเสบ             อาการปวดท้องข้างขวาตำแหน่งตรงกลาง เป็นสัญญาณของอาการที่รุนแรง เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนี้จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่ อาจเป็นโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หรือหากร้ายแรงอาจเป็นโรคเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ได้ จึงควรที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดเจนว่าอาการปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนี้เป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อทำการรักษาต่อไป #ข้อมูลสุขภาพ #ดูแลสุขภาพ

Back To Top