Tag: การรับประทานอาหาร

คนที่เป็น ธาตุไม้ รับประทานอาหาร อย่างไรดี

รับประทานอาหาร นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดต่อชีวิตแล้วจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่นั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เนื่องจากร่างกายของเรานั้นต้องการสารอาหารต่าง ๆ ที่เข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งร่างกายของเรายังแบ่งเป็นธาตุต่าง ๆ ได้ทั้งหมด 5 ธาตุ ก็คือไม้ ไฟ ดิน ทอง และ น้ำ ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความแตกต่างกัน และธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานั้นจะทำให้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย รวมถึงอารมณ์และลักษณะนิสัยก็จะเปลี่ยนไปตามาตุในร่างกาย การรับประทานอาหารให้ตรงกับธาตุของตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน สำหรับคนที่เป็นธาตุไม้ ควรรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวจัดเพื่อที่จะไปบำรุงตับและม้าม นอกจากนั้นการรับประทานอาหารที่มีรสหวานเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ดี และการไม่รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดของคนธาตุไฟนั้นที่จะมีปัญหาด้านเส้นเอ็นนั้น ก็ดีเช่นกันเพราะอาหารที่มีรสเผ็ดจะทำให้เส้นเอ็นตึง รวมถึงการกินผักใบเขียวก็จะช่วยให้คนธาตุไม้สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีได้ คนธาตุไม้เป็นคนที่เหนื่อยง่ายดังนั้นการทำงานหนักถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากนักสำหรับคนธาตุไม้รวมถึงการปรับอารมณ์ให้เป็นคนที่อารมณ์ดีไม่เครียดมากจนเกินไปก็ถือว่าดีต่อสุขภาพของธาตุไม้เช่นเดียวกัน การที่คนธาตุไม้เป็นคนที่อ่อนเพลียง่ายการนอนหลับพักผ่อนก็จำเป็นมากเพื่อที่คนธาตุไม้จะมีแรงในการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวัน            การดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำเนินชีวิตรวมถึงการรับประทานอาหารให้ถูกหลักตามลักษณะธาตุของตัวเองก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีเช่นกัน สิ่งสำคัญสำหรับคนทุกธาตุก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรง  ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ หรือบทความ

Back To Top