Tag: การดูแลสุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปาก สามารถดูแลด้วยตัวเองกับวิธีง่าย ๆ ลดปัญหากลิ่นปากได้ดี

ปัญหากลิ่นปากเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้านอย่างมาก ลดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังทำให้ความมั่นใจในการทำงานลดลง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างแน่นอน ดังนั้น สุขภาพของช่องปาก และฟันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าปล่อยปะละเลย และคนที่จะดูแล สุขภาพช่องปาก และฟันของเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวของเราเอง เพราะหากเราดูแล ใส่ใจทำความสะอาดฟัน ดูแลเกี่ยวกับช่องปากของเราอย่างสะอาด ถูกต้อง ดูแลไม่ให้ฟันผุ ไม่ให้เกิดการอักเสบ เรียกง่าย ๆ ว่าสนใจดูแลใส่ใจช่องปากไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนเกิดมีกลิ่นปาก วิธีการดูแล สุขภาพช่องปาก และฟันให้ดีไม่มีกลิ่นปากด้วยตัวเองง่าย ๆ 1.พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานเพื่อลดสาเหตุของการเกิดฟันผุ เพราะฟันผุในช่องปากเป็นปัญหาหนึ่งของการเกิดกลิ่นปาก เว็บแนะนำสุขภาพ 2.มีวินัยเรื่องการแปรงฟัน รวมถึงแปรงบริเวณลิ้นทุกวันด้วยวิธีที่ถูกต้อง วันละ 2 เวลา คือตอนเช้า และก่อนเข้านอน 3.ใช้ไหมขัดฟันทำการขัดเอาเศษอาหารที่อยู่ลึกบริเวณซอกฟัน เพื่อลดสาเหตุการเกิด ฟันผุ 4.ใช้อุปกรณ์แปรงซอกฟันสำหรับในคนที่จัดฟัน มักจะพบเศษอาหารติดบริเวณอุปกรณ์จัดฟันอยู่ หากบริเวณที่ติดอุปกรณ์จัดฟันมีเศษอาหารที่ติดอยู่นานส่งผลต่อการมีความเสี่ยงในเรื่องของฟันผุได้ ดังนั้นการใช้อุปกรณ์แปรงเล็กสำหรับแปรงซอกฟันนั้นจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้มาก 5.พยายามดื่มน้ำสะอาดในแต่ละวันให้เยอะ ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำหรือปากแห้ง เพื่อเป้นการช่วยกระตุ้นการทำงานของน้ำลายในช่องปาก 6.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจุกจิกระหว่างวัน และหลังแปรงฟันแล้ว เนื่องจากจะเกิดการสะสมของเศษอาหาร ก่อให้เกิดฟันผุได้ 7.รับประทานอาหารที่มีวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินซีที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ฟัน เหงือก 8.ควรมีวินัยในการเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันกับผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ ทุก 6 เดือน […]

Back To Top