Tag: การค้นพบโคลนนิ่ง

มีการค้นพบโคลนนิ่งของแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ที่ทำให้โรคไข้อีดำอีแดงกลับมาอีกครั้ง

แบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ที่ทีมนักวิจัยนานาชาติที่นำโดยมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้พบว่าแบคทีเรียStreptococcus pyogenesที่มีประจุไฟฟ้ามากเกินไปนั้น กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้การเกิดโรคไข้อีดำอีแดงกลับมาใหม่ อีกทั้งยังทำให้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาในหลายศตวรรษด้วย ซึ่งหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกรู้สึกประหลาดใจว่าโรคไข้อีดำอีแดงกลับมาแพร่ระบาดในประเทศแถบเอเชียในปี 2011 อีกครั้ง แบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ที่ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดงนี้ จะคล้ายกับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียStreptococcus pyogenesที่ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดงนี้ จะคล้ายกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผู้คนสามารถติดกันได้ทางละอองฝอยจากการไอ จาม และอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับเชื้อโรคนี้ คือ จะเจ็บคอ มีไข้ปวดศรีษะ ต่อมน้ำเหลืองบวม และมีผื่นแดงขึ้นตามตัว ซึ่งจะพบได้ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี โดยในปี 2011 พบว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้อีดำอีแดงเริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยมีการรายงานการกลับมาระบาดของโรคนี้ที่ สหราชอาณาจักรอีกครั้งในปี 2014 หลังจากที่หายไปตั้งแต่ปี 1940 และในปัจจุบันก็ได้ค้นพบว่ายังเกิดการระบาดโรคไข้อีดำอีแดงในประเทศออสเตรเลียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งของไข้อีดำอีแดงทั่วโลก ทำให้อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า และมีผู้ป่วยมากกว่า 600,000 รายทั่วโลก ทั้งนี้ทีมงานวิจัยได้พบว่าแบคทีเรียStreptococcus pyogenes ได้รับสารพิษ superantigen ที่ทำให้กลายเป็นโคลนนิ่งแบคทีเรียStreptococcus pyogenes โดยสารพิษจะถูกถ่านโอนเข้าไปในแบคทีเรียเมื่อได้รับเชื้อจากไวรัสที่มียีนของสารพิษ ซึ่งยังได้พบว่าสารพิพษที่เข้าไปในเชื้อแบคทีเรียStreptococcus pyogenes […]

Back To Top