Month: February 2023

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเชื้อดังกล่าวมีหลากหลายสายพันธุ์ และอาการความรุนแรงของการติดเชื้อนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ภายในร่างกายของผู้ที่รับเชื้อไวรัสและตัวเชื้อไวรัสเป็นชนิดใด สามารถตรวจได้จากผลแล็บเท่านั้น ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อน เพราะไข้หวัดใหญ่มักระบาดในช่วงฤดูหนาวนั้นเอง โดยวิธีการป้องกันมี ดังนี้ รู้หรือไม่…? โรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายยังไง ต่อมา การเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ แม้ทางการแพทย์จะมีวิธีการรักษา ยาต้านเชื้อไวรัส แต่เมื่อมีอาการแล้ว รักษาหายแล้ว ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา รวมไปถึงการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายเสื่อสภาพลง โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ส่งผลให้ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ควรระวังมาก ยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงวัย การรักษาไม่สามารถใช้ยาได้ง่าย จะต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมเสมอ การดูแลร่างกายตนเองไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้ว Latest Posts

Back To Top