Category: โรคภัยไข้เจ็บ

ปลาร้า เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ปลาร้า นั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย และผู้คนส่วนใหญ่ก็นิยมนำมารับประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นของทางภาคอีสานที่มักจะมีการใส่ปลาร้าเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร แต่ทั้งนี้ปลาร้าที่นำมาใส่ในอาหารนั้นมักจะไม่มีการทำให้สุกก่อนการรับประทานเพื่อคงรสชาติไว้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการรับประทานปลาร้าจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรค รับประทาน ปลาร้า ที่ยังไม่ผ่านการทำให้สุก เสี่ยงต่อการเกิดโรคใดบ้าง             การรับประทานปลาร้าที่ยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ทำให้ผู้ที่เป็นนั้นมีอาการจุก ท้องอืด ถ่ายเหลว ตับโตผิดปกติ มีไข้เล็กน้อย ทั้งนี้สาเหตุมาจากพยาธิใบไม้นั้นหากเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วจะอาศัยอยู่ที่ท่อน้ำดี ทำให้ท่อน้ำดีเกิดอาการอุดตัน และส่งผลกระทบอื่น ๆต่อร่างกาย จนร้ายแรงที่สุดอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ท่อน้ำดีได้ ปลาร้าหากยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นจึงเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่อันตรายเป็นอย่างมาก             การรับประทานปลาร้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หากยังไม่ผ่านการทำให้สุกนั้นการรับประทานปลาร้าเป็นประจำหรือบ่อยครั้งจะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการเหน็บชาขึ้นได้ เพราะปลาร้านั้นเป็นอาหารที่เข้าไปทำลายวิตามิน B1 ที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งวิตามิน B1 นั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยไม่ให้เกิดอาการเหน็บชาต่าง ๆ ทั้งนี้หากมีการรับประทานปลาร้าเป็นประจำ และมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออาการเหน็บชาบ่อยครั้ง ควรที่จะหยุดการรับประทานทันที และหันมารับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างวิตามิน B1 ให้กับร่างกายเพื่อช่วยลดอาการเหน็บชาที่เกิดขึ้น ปลาร้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เพราะในปลาร้านั้นมีโซเดียมในปริมาณที่สูงเป็นอย่างมาก หากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเป็นประจำ จะส่งผลทำให้ระบบไตทำงานหนักมากกว่าปกติ การรับประทานปลาร้าจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากผู้ที่ต้องการรับประทานปลาร้า ควรที่จะนำไปประกอบอาหารให้สุกก่อนการนำมารับประทานเพื่อให้ปลอดภัยจากการเกิดโรคต่าง ๆ และไม่ควรที่จะรับประทานบ่อยครั้ง เพราะปลาร้ามีปริมาณโซเดียมที่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ #วิธีลดน้ำหนัก #โรคภัยไข้เจ็บ

อาการปวดท้องข้างขวา เกิดจากสาเหตุใด

อาการปวดท้อง นั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่หากมีอาการปวดท้องข้างขวานั้นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งใดก็ตามนั่นอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่กำลังบอกถึงโรคที่กำลังเป็นอยู่ได้ บทความสุขภาพนี้จึงจะมาให้ความรู้ของอาการปวดท้องข้างขวานั้นว่าเกิดขึ้นในตำแหน่งใดเป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย อาการปวดท้อง ข้างขวาเป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย หากมีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนซึ่งอยู่ติดกับชายโครง ในบางรายอาจมีอาการปวดหลังร่วมด้วย ซึ่งหากมีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนเพียงอย่างเดียวอาจเป็นสัญญาณของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับ และถุงน้ำดี เมื่อกดลงไปบริเวณนั้นจะมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่หากมีอาการปวดหลังร่วมด้วยนั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคตับอ่อนอักเสบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ที่มีอาการปวดท้องข้างขวาบริเวณด้านบนนั้นไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจ ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที และงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากรู้สึกปวดเสียดท้องข้างขวาบริเวณด้านล่างที่ตำแหน่งสะดือไปจนถึงท้องน้อย นั่นอาจเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบ คุณควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดทันที ไม่ควรปล่อยไว้เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ แต่หากอาการปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนั้นเป็นอาการปวดแบบมวนท้อง จะเป็นอาการของโรคลำไส้อักเสบแทน ทั้งนี้หากมีอาการปวดมาก หรือไม่แน่ใจว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ ควรที่จะตรวจโดยตรงกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด             อาการปวดเกร็งท้องข้างขวาบริเวณท้องน้อย มีอาการปวดมากจนรู้สึกมาถึงบริเวณช่วงต้นขา จะเป็นสัญญาณของการบอกโรคที่เกี่ยวข้องกับกรวยไต แต่หากเกิดขึ้นในผู้หญิงจะมีอาการปวดท้องข้างขวาเช่นเดียวกัน แต่มีตกขาวที่ออกมามากกว่าปกติ และมีไข้สูง นั่นเป็นอาการของปีกมดลูกอักเสบ             อาการปวดท้องข้างขวาตำแหน่งตรงกลาง เป็นสัญญาณของอาการที่รุนแรง เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนี้จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่ อาจเป็นโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หรือหากร้ายแรงอาจเป็นโรคเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ได้ จึงควรที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดเจนว่าอาการปวดท้องข้างขวาในตำแหน่งนี้เป็นสัญญาณของการบอกโรคอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อทำการรักษาต่อไป #ข้อมูลสุขภาพ #ดูแลสุขภาพ

Back To Top