การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จุดซ่อนเร้น

จุดซ่อนเร้น

จุดซ่อนเร้น ในบทความนี้เราขอเน้นไปที่จุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิง ซึ่งเป็นส่วนของร่างกายที่สงวนแต่ต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม อันจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำหรับจุดซ่อนเร้นเปิดตัวออกมามากมาย

การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จุดซ่อนเร้น ควรเลือกให้เหมาะกับตัวเอง

จุดซ่อนเร้น

ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บำรุง แล้วเราในฐานะผู้บริโภคควรเลือกแบบไหนกัน เรามาพิจารณาไปพร้อมๆ กันเลย สำหรับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่า pH ในแต่ละส่วนของร่างกายมีค่าไม่เท่ากัน โดย pH ของจุดซ่อนเร้นมีค่า pH อยู่ที่ 3.5 – 4.2 ไม่ใช่ pH 5.5 อย่างบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

จุดซ่อนเร้น

นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราควรใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะจุด ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH 5.5 มาใช้กับบริเวณจุดซ่อนเร้นนั่นเอง ถัดมาคือเราควรเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับจุดซ่อนเร้นที่ไม่มีสารที่สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง ไม่ว่าจะเป็นสารทำความสะอาดกลุ่ม SULFATE ที่มีประสิทธิภาพการชำระล้างสูง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ หรือ สารกันเสียกลุ่ม PARABEN ที่มีประกาศ อย. ออกมาเมื่อปีที่แล้วถึงการลดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอาง หรือ กลุ่ม ALCOHOL

จุดซ่อนเร้น

ที่มีประสิทธิภาพในการชำระล้างผิวสูงมาก สิ่งถัดมาที่เราควรทราบเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับจุดซ่อนเร้น คือ ผิวเราในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันฉันใด ผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงก็มีความแตกต่างกันฉันนั้น นั้นก็คือ การที่คุณผู้หญิงท่านแรกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นแล้วไม่แพ้หรือระคายเคือง หรือ ใช้ดีมาก ก็ใช่ว่าคุณผู้หญิงท่านที่สองใช้แล้วจะได้ผลรับเหมือนที่คุณผู้หญิงท่านแรกใช้เสมอไป

ยิ่งในปัจจุบันที่มีการรีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นเพิ่มขึ้นมาก เราเองในฐานะผู้บริโภคก็ควรพิจารณาก่อนจะเชื่อรีวิวทั้งหมด หรือ อีกกรณีคือหากเราใข้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นใดแล้วเกิดอาการระคายเคือง ไม่ว่าจะเป็นอาการคัน แดง หรือผิวบริเวณนั่นลอกก็ต้องหยุดใช้ทันที และหากเป็นมากก็ควรไปปรึกษาแพทย์

อย่าลืมติดตาม เว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ ข่าวสารและบทความดี

อื่น ๆ เช่น “น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น” จำเป็นแค่ไหน ?

Back To Top