วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดี โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน

วิธีดูแลผู้สูงอายุ

วิธีดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนปูชนียบุคคล ที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นผู้ที่มีความต้องการให้เอาใจใส่ดูแลมากกว่าคนในช่วงวัยอื่น ๆ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีความเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ

วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดี กับกิจกรรมประจำวัน

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

วิธีดูแลผู้สูงอายุ

1. การดูแลเรื่องอาหารการกิน ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการอาหารประเภทให้พลังงานที่ลดลง แต่ก็ยังต้องการสารอาหารที่จำเป็นอยู่ ดังนั้นอาหารประเภทไขมัน เนื้อสัตว์ และคาร์โบไฮเดรตจึงต้องลดลง เนื้อสัตว์ที่ได้รับควรเป็นประเภทที่ย่อยง่าย เช่นเนื้อปลา อาหารที่จำเป็นควรเป็นประเภทผัก และถั่วต่าง ๆ และผลไม้ที่ไม่หวานจัด ซึ่งถ้าเป็นอาหารประเภทเส้นใยได้ก็จะดีกว่า เพราะช่วยในการขับถ่ายได้ดีกว่า

วิธีดูแลผู้สูงอายุ3

2. การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเกิคความคล่องตัว และคงความแข็งแรงไว้ตามสมควร การออกกำลังกายทำให้การทรงนตัวของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยดี

3. ส่วนทางด้านสุขอนามัย ต้องพยายามลด เลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือการทำพฤติกรรมการเสี่ยงต่าง ๆ โดยต้องหมั่นสังเกตอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และการขับถ่ายให้เป็นปกติอยู่เสมอ ถ้าสามารถให้แพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีได้ทุกปีก็จะเป็นการดีมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป

วิธีดูแลผู้สูงอายุ2

4. ให้เอาใจใส่ด้านการขับถ่ายให้ดี เพราะมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ เช่น ถ่ายยาก ท้องผูก กลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนเพศ จากภาวะหมดประจำเดือน ซึ่งแพทย์ต้องให้การดูแลแก้ไขไปตามอาการ ควรจัดที่พักอาศัยให้อยู่ใกล้ห้องน้ำจะเป็นการดีที่สุด ควรจัดให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ง่าย เพื่อจะได้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น

วิธีดูแลผู้สูงอายุ1

5. ดูแลทางด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุอาจมีอารมณ์ ที่ไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลได้ เนื่องมาจากต้องอยู่เพียงลำพัง หรืออยู่แต่ในบ้าน ควรพาผู้สูงอายุออกไปเที่ยวนอกบ้านบ้างเมื่อมีโอกาส ควรให้เข้าสังคมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันจะเป็นการดีกว่า หรือถ้ามีลูกหลานก็ควรให้ความสนใจพูดคุยห้ามทอดทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่บ้านเพียงลำพังโดยเด็ดขาด ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกตัวเองว่ามีคุณค่าจะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ติดตาม วิธีลดน้ำหนัก ได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือบทความดีๆ ได้ที่นี่

แนะนำ ผู้สูงอายุ” ป้องกันตัวเองจาก “โควิด-19” ได้อย่างไร?

Back To Top