การออกกำลังกาย 11 นาทีต่อวันเพิ่มความแข็งแกร่งลดความเสี่ยงเกิดโรค

การออกกำลังกาย

หากเพื่อน ๆ เป็นคนที่ยุ่งมากไม่มีเวลาว่างให้ตัวเอง ไม่มีเวลาแม้จะเดินทางไปสวนสาธารณะเพื่อที่จะออกกำลังกาย เราขอเวลาเพียงแค่ 11 นาทีต่อวันเพื่อออกกำลังกาย และร่างกายของเพื่อน ๆ จะดีขึ้น แถมยังลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่ง การออกกำลังกาย ดังกล่าวนั้นจะจัดอยู่ในรูปแบบของ Moderate-to-vigorous intensity aerobic activity

การออกกำลังกาย

Moderate-to-vigorous intensity aerobic activity คือ การออกกำลังกาย แบบไหน

จริง ๆ แล้วการออกกำลังกายในรูปแบบที่ว่านี้ก็คือการทำ แอโรบิค ทั่ว ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นการเดิน, การวิ่ง, การปั่นจักรยาน และ การว่ายน้ำ แต่ทำด้วยความเข้มข้นที่อยู่ในระดับปานกลางหรืออยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเราจะสังเกตได้จากอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การออกกำลังกายในรูปแบบนี้จะต้องไม่หนักจนเกินไปเราสามารถทดสอบได้ด้วยการพูดคุยหรือร้องเพลงขณะที่ออกกำลังกายกับเพื่อน ๆ ถ้าหากยังพูดคุยได้เป็นภาษาแสดงว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีแล้ว ถ้าหากออกกำลังกายจนถึงขั้นที่พูดไม่เป็นภาษา หรือเริ่มหายใจหอบ ก็ควรที่จะหยุดพักเพราะนั่นหมายความว่าการออกกำลังกายกำลังอยู่ในขั้นที่ตึงเครียดมากที่สุดหรือว่าหนักเกินไปนั่นเอง เว็บแนะนำสุขภาพ

การออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบ Moderate-to-vigorous intensity aerobic activity

Moderate-to-vigorous intensity aerobic activity จะช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้รวมถึงช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่ร้ายแรงต่าง ๆ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Cambridge ในสหราชอาณาจักร ค้นพบว่าคนที่ออกกำลังกายแบบ Moderate-to-vigorous intensity aerobic ด้วยเวลาประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์ มีอัตราการเสียชีวิตลดลงจากโรคต่าง ๆ มากถึง 31% ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึง 29% และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตโรคมะเร็งได้ถึง 15% ด้วยกัน ซึ่งการออกกำลังกาย150 นาทีต่อสัปดาห์นั้นจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 27% และช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ถึงโรคมะเร็ง 12%

การออกกำลังกาย การป้องกันโรค

แต่การออกกำลังกายเพียงแค่ 75 นาทีต่อสัปดาห์หรือประมาณ 11 นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 17% และลดอัตราการเกิดโรคโรคมะเร็งได้ถึง 7% ด้วยกัน ดังนั้นเราขอเพียงแค่ 11 นาทีต่อวันเท่านั้นเราก็ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคภัยต่าง ๆ ได้เยอะแล้ว เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงการเกิดโรคอย่าลืมไปออกกำลังกายกันด้วยนะ

Latest Posts

Back To Top