โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเชื้อดังกล่าวมีหลากหลายสายพันธุ์ และอาการความรุนแรงของการติดเชื้อนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ภายในร่างกายของผู้ที่รับเชื้อไวรัสและตัวเชื้อไวรัสเป็นชนิดใด สามารถตรวจได้จากผลแล็บเท่านั้น ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อน เพราะไข้หวัดใหญ่มักระบาดในช่วงฤดูหนาวนั้นเอง โดยวิธีการป้องกันมี ดังนี้

โรคไข้หวัดใหญ่
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี ซึ่งราคาของวัคซีนหนึ่งเข็มไม่เกิน 1,000 บาท การฉีดวัคซีน จะป้องกันเชื้อไวรัสได้ทุกสายพันธุ์เลย และเด็กเล็ก ๆ ก็สามารถฉีดได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน
  2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ แม้จะเป็นบุคคลสนิทก็ตาม เนื่องจากไข้หวัดใหญ่นั้นติดต่อทางการไอ จาม และผ่านทางของเหลวต่าง ๆ ได้ ควรมีระยะห่างกับบุคคลที่ติดเชื้อไว้ก่อน เว็บแนะนำสุขภาพ
  3. ขยันล้างมือหรือฉีดแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก็จะช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้ติดเชื้อ โรคไข้หวัดใหญ่ ได้ ยิ่งการรับประทานอาหารทุกคนจะต้องพยายามกินร้อน ช้อนกลาง ก็จะป้องกันได้ดีมาก ๆ อีกทางหนึ่ง
  4. ห้ามนำมือตนเองขยี้ตาหรือสัมผัสใบหน้าและร่างกายบ่อย ๆ เพราะมือเป็นอวัยวะที่นำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนั้นเอง เมื่อไปหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ อาจจะมีเชื้อโรคติดตามมือมาก็ได้นั้นเอง
  5. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด นอกจากป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว ก็ยังห่างไกลโรคโควิด-19 อีกด้วยนั้นเอง

รู้หรือไม่…? โรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายยังไง

วัคซีน โรคไข้หวัดใหญ่

ต่อมา การเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ แม้ทางการแพทย์จะมีวิธีการรักษา ยาต้านเชื้อไวรัส แต่เมื่อมีอาการแล้ว รักษาหายแล้ว ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา รวมไปถึงการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายเสื่อสภาพลง โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ส่งผลให้ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ควรระวังมาก ยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงวัย การรักษาไม่สามารถใช้ยาได้ง่าย จะต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมเสมอ การดูแลร่างกายตนเองไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้ว

Latest Posts

Back To Top