โรคอ้วน ในเด็กส่งผลเสียต่อ สุขภาพ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

โรคอ้วน

คุณทราบหรือไม่ว่าเด็กนั้นสามารถเป็น โรคอ้วน ได้ และโรคอ้วนนั้นยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในเด็กได้ด้วย ซึ่งกลายมาเป็นปัญหา สุขภาพ ที่สำคัญที่มีผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย ที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรง นิยามของคำว่าโรคอ้วนก็คือ ภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากกว่าปกติในจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และในปัจจุบันมีเด็กวัยเรียนที่มีโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง 1 เท่าตัว และโรคอ้วนยังส่งผลเสียต่อเด็กโดยสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในเด็กได้ ทำให้มีระบบหายใจที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการนอนกรนในเด็ก 

โรคอ้วน ในเด็ก

ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกผิดปกติ เช่นมีอาการขาโก่ง และกระดูกเปราะหักง่าย อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงเสี่ยงการเป็นโรค ความดันโลหิตสูง ในเด็ก และเกิดความผิดปกติทางผิวหนังเช่น ผิวหนังมีสีน้ำตาลเข้มหรือมีสีดำ ที่บริเวณคอ ข้อพับ และรักแร้ และจะมีรอยแตกของผิวหนังที่บริเวณหน้าท้องเกิดขึ้น ที่บริเวณข้อพับอาจจะเกิดการเสียดสีจนกลายเป็นผื่นและเป็นแผลได้ และอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ เพราะอาจจะถูกล้อเลียนได้ ทำให้เด็กไม่อยากเข้าสังคม ขาดความกล้าแสดงออกได้ เว็บแนะนำสุขภาพ

การแก้ปัญหา โรคอ้วน สำหรับเด็กเพื่อให้ สุขภาพ กลับมาแข็งแรง

วิธีการแก้ปัญหา โรคอ้วน นั้นต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองและครอบครัว ต่างต้องช่วยกันเพื่อให้เด็กกลับมามี สุขภาพ ดีทั้งร่างกายและจิตใจอีกครั้งหนึ่ง ควรจะปรับลดอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง รวมถึงของรับประทานที่มีรสหวานต่าง ๆ ลดการดื่มน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว หันมาดื่มน้ำเปล่าหรือนม และขนมที่มีประโยชน์แทน หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด บริโภคอาหารประเภทอื่นแทน ลดการกินอาหารที่มีไขมันและอาหารฟาสต์ฟู้ด กินอาหารจำพวกที่มีกากใยสูง ข้าวกล้อง ผลไม้และผักประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น ทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่และครบทั้ง 3 มื้อ ไม่ควรงดมื้อใดมื้อหนึ่ง และควรจะให้เด็กออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 20 นาทีขึ้นไป 

โรคอ้วน การดูแลสุขภาพ

และที่สำคัญในการทำให้เด็กมี สุขภาพ แข็งแรงห่างไกลจากโรคอ้วนนั้น ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนช่วยกัน ถึงแม้ว่าในช่วงแรกจะทำได้อย่างยากลำบากก็ตาม ผู้ปกครองควรจะเป็นกำลังใจให้และควรชมเชยทุกครั้งเมื่อเด็กทำได้ดี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับเด็ก และผู้ปกครองก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เห็น และสุดท้ายก็จะทำร่างกายของเด็กกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้ง

Related Posts

Back To Top