โรคฝีดาษลิง รู้ไว้ ป้องกัน พึงระวัง ดีที่สุด กำลังแพร่ระบาดอยู่ในต่างประเทศ

โรคฝีดาษลิง

หลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอัตราผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้น แต่คนไทยหลายท่านก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจ เพราะมีโรคระบาดที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือ โรคฝีดาษลิง เป็นโรคที่หลายคนต้องพึงระวัง เพราะมีการแพร่เชื้อจากสัตว์ไปสู่คน ทำให้เกิดการจากคนไปสู่คนได้นั่นเอง ซึ่งโลกนี้เป็นโรคติดต่อที่มีความอันตราย และเป็นโรคที่หลายคนต้องควรระวังเพียงใดนั้นเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคฝีดาษลิงดังต่อไปนี้

โรคฝีดาษลิง

รู้จัก โรคฝีดาษลิง โรคติดต่อที่มีความอันตรายต่อชีวิต

โรคฝีดาษดินเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโรคฝีดาษคน เล่นกำลังแพร่ระบาดอยู่ในต่างประเทศขณะนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบที่แถบทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา รวมไปถึงประเทศออสเตรเลีย เป็นโรคติด เชื้อไวรัส แพ้จากสัตว์มาสู่คน และเมื่อคนได้รับเชื้อแล้วจะแพร่กระจายโดยการสัมผัสใกล้ชิดสิ่งคัดหลั่งจากคนสู่คนได้ ซึ่งจะมีอาการอย่างไรนั้นเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกันดังต่อไปนี้ที่ เว็บแนะนำสุขภาพ

โรคฝีดาษลิง

อาการแสดงของโรคฝีดาษดินที่คุณควรรู้

ระยะเวลาในการเพาะเชื้อของ โรคฝีดาษลิง ใช้เวลา 7-14 วัน อาการเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหลัง ปวดศีรษะปวดร้าวไปที่บริเวณกระบอกตา รวมทั้งมีไข้สูง หลังจากนั้น 4-5 วัน อาการไข้จะลดลง ผู้ป่วยจะเริ่มมีผดผื่นขึ้นตามร่างกาย โดยลักษณะการเกิดขึ้นของผื่นนั้นจะเกิดบริเวณใดก่อนก็ได้ แล้วแต่ร่างกายของแต่ละบุคคล ลักษณะของตุ่มเริ่มแรกจะเป็นตุ่มแดง กลายเป็นตุ่มใส และกลับกลายเป็นตุ่มหนองตามลำดับ หลังจากนั้นตุ่มที่เกิดขึ้นจะตกสะเก็ด และหายเองไปในที่สุดภายในเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่รุนแรง 

โรคฝีดาษลิง

แนวทางในการป้องกันโรคฝีดาษลิง

สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคฝีดาษลิงควรมีการมั่นล้างมือเป็นประจำ สงสัยหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด รับประทานอาหารถูกปรุงสุกมาแล้ว ไม่นำสัตว์ป่าหรือสัตว์ต่างถิ่นมาเลี้ยงไว้ในบ้าน ในกรณีผู้ป่วยที่เป็โรคฝีดาษลิงให้ทำการกักตัวออกจากครอบครัวเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และรักษาจนหายดี ซึ่งตัวยาในการรักษายังไม่มีตัวยาที่แน่ชัด แต่ในบางประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ได้มีการสั่งจองวัคซีนป้องกันเอาไว้แล้ว  สำหรับโรคฝีดาษลิงในประเทศ

Related Posts

Back To Top