ความโศกเศร้า จากการสูญเสีย ที่เป็นสาเหตุทำให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าได้!

ความโศกเศร้า

     มนุษย์ทุกคนย่อมต้องเคยเจอ ความโศกเศร้า จากการสูญเสียมาแล้วทั้งนั้น  จะรุนแรงหรือเล็กน้อย  หรือจะกี่ครั้งก็ว่ากันไป  แต่ใช่ว่าทุกคนจะเอาอยู่  ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวได้ครับ

ความโศกเศร้า จากการสูญเสียคืออะไร?

     คือการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์เรา  ที่เมื่อผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสักระยะแล้ว  วันหนึ่งที่ต้องสูญเสีย  ไม่ได้ชื่นชมหรือครอบครองอีกต่อไป  ก็นำไปสู่ความโศกเศร้าเสียใจ  หดหู่ใจ  เครียด  และอาจรู้สึกว่าชีวิตของตนไร้ค่า  ไร้จุดหมายอีกต่อไป  พูดง่ายๆ ว่าเสียศูนย์นั่นเอง…

ระยะของความโศกเศร้าจากการสูญเสียทั้งหมด  5  ระยะ

ความโศกเศร้า

ระยะที่  1  การปฏิเสธ 

     ซึ่งเป็นการปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับความจริง  เป็นการตอบสนองในทันทีเมื่อรู้สึกช็อกหรือสะเทือนใจอย่างรุนแรง  หลายคนอาจมีอาการเช่นนี้เพื่อปกป้องตัวเองจากความสูญเสีย

ระยะที่  2  ความโกรธ 

     บางคนอาจกล่าวโทษสิ่งต่างๆ ว่าเป็นสาเหตุทำให้ต้องสูญเสีย  ซึ่งความโกรธนี้อาจนำไปสู่ความคิดทำร้ายตัวเองหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายได้ครับ

ระยะที่  3  การต่อรอง 

     เป็นการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดอย่างหนึ่ง  เพื่อทำให้ตัวเองสามารถกลับมาควบคุมสิ่งต่างๆ ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

ระยะที่  4  ภาวะซึมเศร้า

     เมื่อเกิดความเศร้าแล้วก็จะมีการแสดงออกซึ่งความรู้สึกในรูปแบบต่างๆ ออกมา  เช่น  กรีดร้อง  ร้องไห้ฟูมฟาย

ระยะที่  5  การยอมรับ

     เป็นการยอมรับความจริงเพื่อรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น  โดยการปลอบใจตัวเอง  การพยายามปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้

วิธีรับมือกับ ความโศกเศร้า จากการสูญเสีย 

ความโศกเศร้า

1.  เปิดเผย

     คือการเปิดเผยความรู้สึกที่โศกเศร้าออกมา  อาจเป็นการพูดคุยเพื่อระบายความเศร้ากับคนใกล้ชิด

2.  มีผู้ฟัง

     คือการมีผู้รับฟังความรู้สึก  จะทำให้ผู้ที่กำลังโศกเศร้ารู้สึกไม่เดียวดาย  มีคนสนใจและเข้าใจตน  ซึ่งผู้ฟังที่ว่านี้ต้องมีทัศนคติที่ดี  มีความคิดเชิงบวก  มีความเมตตา  มีความอดทนสูง  และต้องพยายามชักจูงผู้รับฟังให้เข้าใจและยอมรับความสูญเสียว่า  แท้จริงแล้วคือความไม่แน่นอนของชีวิต  ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้… 

3.  พึ่งพาแพทย์

    บางคนที่สูญเสียอาจเอาไม่อยู่  หรือคนรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้  ดังนั้นควรพบจิตแพทย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีที่สุดครับ  และเปลี่ยนความคิดเก่าๆ ที่เชื่อว่า  คนไปหาหมอโรคจิตคือคนบ้า ติดตามเรื่องราวสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ที่ เว็บแนะนำข้อมมูลสุขภาพ

ฝากติดตามอีกหนึ่งเว็บไซต์ดี ๆ อย่าง ufabet1688 ไว้ด้วยนะคะ

Back To Top