อาหาร 5 หมู่ ของคนแต่ละวัยที่เหมาะสมมีอะไรบ้างไปดูกัน

อาหาร

อาหาร ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อร่างกายมากทีเดียว เพราะคนเราหากรับรับประทานอะไรเข้าไป ผลลัพธ์ต่าง ๆ ก็ย่อมออกมาเป็นเช่นนั้น และสิ่งสำคัญเลยก็คือในแต่ละมื้อของคนทุกวัย จะต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

โดย อาหาร สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ โปรตีน ,คาร์โบไฮเดรต ,ผักผลไม้ และไขมัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยการกินในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคนแต่ละวัยจะต้องรับประทานอาหารให้ได้ในสัดส่วน ดังนี้

อาหาร

วัยทารกตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 1 ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรได้รับสารอาหารทั้งชนิดและปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญทางด้านร่างกายและสมอง ในระยะ 6 เดือนแรก อาหารที่ดีที่สุดก็คือน้ำนมแม่ แต่หลังจาก 6 เดือนเป็นต้นไป ต้องมีอาหารทั้ง 5 หมู่เสริมไปในปริมาณที่พอดี

เด็กก่อนวัยเรียน ( 2-5 ปี) ต้องรับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เหมือนกับช่วงหนึ่งปีแรก เพียงแค่ต้องการปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการสมอง

เด็กวัยเรียน ( 6-13 ปี) เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตไปแบบช้า ๆ ดังนั้นควรได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนและแคลอนี่ให้มีความเพียงพอต่อร่างกาย รวมไปถึงสารอาหารอื่น ๆ ตามหลัดโภชนาการ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคขาดสารหากได้รับสารอาหารน้อยเกินไป หรือหากมากเกินไปก็เสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้เช่นกัน

อาหาร เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนบนโลก เราจึงต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

อาหาร

วัยรุ่น ( 13-19 ปี) เป็นวันที่ต้องรับสารอาหารทุกประเภทแบบครบถ้วน ทั้ง ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผักผลไม้ และไขมัน เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของร่างกาย

วัยผู้ใหญ่ ( 20-40 ปี) วัยนี้ถึงแม้ว่าการเจริญเติบโตจะเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังคงต้องได้รับสารอาหารเพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้งาน และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ดังนั้นการกินอาหารก็ต้องกินให้เท่ากับความต้องการ แต่ควรลดปริมาณน้ำตาลและไขมันลง เพิ่มการกินผักผลไม้มากขึ้น

อาหาร

วัยชรา เป็นวัยที่มีการเคลื่อนที่น้อย ดังนั้นจึงต้องลดปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตลง ควรเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซียม เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูก กล้ามเนื้อ และการแข็งตัวของโลหิต

            หากรู้แบบนี้แล้วใครที่อยู่ในวัยไหนก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเสียใหม่ เพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารจำเป็นในปริมาณที่เพียงพอนะคะ

ติดตามข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ได้ที่ เว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ

Back To Top