การออกกำลังกาย ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน

การออกกำลังกาย

การมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว การออกกำลังกาย ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน โดย การออกกำลังกาย นั้นสามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่เขาบอกกันว่า แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายที่ถูกวิธี

เพื่อให้เราได้รูปร่างดั่งใจหรือเพื่อให้ตรงกับสภาพร่างกายของเรานั้นแตกต่างออกไป เพราะต้องคำนึงถึงชนิดของกิจกรรมที่เราออกกำลังกาย รวมถึงระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความเข้มข้นในการออกกังกาย และความถี่ โดยมีหลักการที่น่าสนใจดังนี้ 4 หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีในเว็บแนะนำข้อมูลสุขภาพ

การออกกำลังกาย

1. แอโรบิค (Aerobic exercise) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ระบบหัวใจแข็งแรง และระบบหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้การออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้นควรทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 – 5 วัน ครั้งละ 30 นาทีการออกกำลังกายแบบแอโรบิค รวมไปถึงการวิ่ง การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือการคาร์ดิโอต่าง ๆ

การออกกำลังกาย

2. ฝึกกล้ามเนื้อ (Strength training) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี กล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญในร่างกายที่ช่วยในการเผาผลาญไขมัน และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเราอายุมากขึ้น

ดังนั้นการสร้างเสริมกล้ามเนื้อก็เป็นจำเป็นเช่นกัน การสร้างกล้ามเนื้อสามารถทำได้โดยการยกน้ำหนักหรือบอดี้เวท ควรออกอาทิตย์ละสองครั้ง ควรทำเป็นเซ็ต (4-8 ครั้ง) ครั้งหนึ่งประมาณ 30 นาที และควรเพิ่มน้ำหนักในการยกให้มากขึ้นทุกสองอาทิตย์หรือทุกเดือน

3. ยืดเส้น (stretching) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี มีการเพิ่มกล้ามเนื้อกันแล้วก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อกันบ้าง การยืดกล้ามเนื้อนั้นสามารถทำได้บ่อย

ช่วยในการคลายปวดเมื่อยตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งยังช่วยให้ออกซิเจนไหลไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้นอีกด้วย สามารถทำหลังการนั่งทำงานนาน ๆ เพื่อความเมื่อยและให้ร่างกายได้ขยับ การยืดเส้นครั้งหนึ่งควรทำค้างไว้ 15 – 30 วินาที

เสริมการทรงตัว

4. เสริมการทรงตัว (Balance exercise) – หลักการในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น ประสาทสัมผัสสามารถทำงานเชื่อมโยงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมการทรงตัวนี้สามารถทำได้บ่อย ๆ ตามต้องการเลย กิจกรรมเกี่ยวกับการทรงตัว เช่น การรำไทเก๊ก เป็นต้น

Back To Top